Ostatnio dodane - Fotografia sakralna
_DSC0299.jpg
Kaplica grobowa rodziny Scipio del Campo11, Październik 2014
_DSC0296.JPG
Kaplica grobowa rodziny Scipio del Campo11, Październik 2014
_DSC0274.jpg
Kaplica grobowa rodziny Scipio del Campo11, Październik 2014
urzejowice-4.jpg
Kościół św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach09, Październik 2014
urzejowice-3.jpg
Kościół św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach09, Październik 2014

Strona główna > Fotografia sakralna

Sacrum


kowalowka.jpg

W albumie prezentujemy fotografie zwią…zane z wierzeniami religijnymi - przydrożne kapliczki, krzyże, figury ś›wię™tych, sztuka sakralna. _______________________________________________________________________
Kościoły, cerkwie i cmentarze prezentujemy w osobnych albumach.

8 plików, ostatni dodany 18, Sierpień 2014
Album oglądany 104 razy

Kaplica grobowa rodziny Scipio del Campo


_DSC0299.jpg

Neogotycka kaplica grobowa rodu hrabiów Scipio del Campo w Łopuszce Wielkiej, wzniesiona w końcu XIX w. według projektu Karola Stryjeńskiego.

3 plików, ostatni dodany 11, Październik 2014
Album oglądany 42 razy

Kościół św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach


urzejowice-4.jpg

Kościół w stylu neogotyckim, wybudowany w latach 1904 -1906. Autorem projektu był inż. Henryk Hochberg ze Lwowa. Kościół poświęcił ks. Teofil Łętowski, prepozyt kapituły przemyskiej w 1907 roku. Konsekracji dokonał 24 maja 1910 roku bp. Józef Sebastian Pelczar.

4 plików, ostatni dodany 09, Październik 2014
Album oglądany 54 razy

Cerkiew pw. Pokrow Prześwię™tej Bogarodzicy w Mię™kiszu Starym


Miekisz-stary-cerkiew_28229.JPG

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogurodzicy, zbudowana w latach 1803-ˆ’1811 jest budynkiem drewnianym o wyraźnych nawarstwieniach stylowych. Najstarszą… częścią… jest zrą…b ś›cian sanktuarium. Do niego dostawiono na przeł‚omie XIX/XX w. nawę™ i babiniec. W 1885 wykonano pseudosklepienie nawy, a bryłę™ ś›wią…tyni wzbogacono o zakrystię i kruchty. Budynek jest jednym z nielicznych, w drewnianej architekturze cerkiewnej poł‚udniowo - wschodniej Polski, przykładem inspirowanym murowanym barokowym budownictwem sakralnym. Cerkiew należała do parafii greckokatolickiej w Miękiszu Nowym. Obecnie opuszczona popada w ruinę™.

46 plików, ostatni dodany 19, Maj 2013
Album oglądany 99 razy

Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu


41.JPG

Cerkiew (zbudowana w 1586 roku) pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu należy do najstarszych obiektółw drewnianego budownictwa cerkiewnego w Polsce. Świą…tynia powstał‚a z inicjatywy miejscowego starosty Jana Pł‚azy. Cerkiew ma konstrukcję™ zrę™bową…, posadowiona jest na kamiennej podmurówce. Charakteryzuje się™ połą…czeniem zachodnich, późnogotyckich elementów konstrukcyjnych z bryłą… ukształ‚towaną… wedł‚ug tradycji wschodniej. Cerkwią obecnie opiekuje się OW Chutor Gorajec.

43 plików, ostatni dodany 18, Sierpień 2014
Album oglądany 141 razy

Cerkiew św. Jerzego w Cieszanowie


cieszanow-4.JPG

Budowla murowana - filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Cieszanowie. Cerkiew wzniesiona w 1900, na miejscu starszej, drewnianej cerkwi z 1804. Należała do greckokatolickiej parafii w Nowym Siole. Polichromia autorstwa Grzegorza Kuźniewicza.

23 plików, ostatni dodany 15, Czerwiec 2013
Album oglądany 60 razy

Cerkiew pw. Opieki Najświę™tszej Maryi Panny w Starych Oleszycach


DSC_6260.JPG

Cerkiew zbudowana na planie krzyża greckiego z kopułą…. Wnę™trze zdobi cenna polichromia. W latach 1947 - 1989 służyła jako magazyn. Obok wznosi się™ dzwonnica. Obiekt bardzo klimatyczny, otoczony cmentarzem greckokatolickim, obecnie opuszczony.

55 plików, ostatni dodany 18, Maj 2013
Album oglądany 92 razy

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu


26~1.JPG

Zespół cerkiewny o charakterze obronnym z koń„ca XVI w. W jego skł‚ad wchodzi drewniana cerkiew o charakterze późnonogotyckim pod wezwaniem ś›w. Paraskewy, wolno stoją…ca dzwonnica oraz murowany, obronny dom diaka. Cerkiew otacza stary greckokatolicki cmentarz.

43 plików, ostatni dodany 05, Marzec 2013
Album oglądany 82 razy

Cerkiew pw. Pokrow Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotylubiu


4~1.JPG

Dawna cerkiew greckokatolicka położona jest na nieznacznym wzniesieniu poś›rodku wsi przy drodze z Cieszanowa do Brusna. Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrę™bowej.

14 plików, ostatni dodany 03, Marzec 2013
Album oglądany 60 razy

Cerkiew Wniebowstą…pienia Pań„skiego w Sieniawie


2~4.JPG

Świątynia jest dawnym kościoł‚em parafialnym pod wezwaniem ś›w. Jana Chrzciciela, murowanym z 1753 roku (w latach 1788 - 1947 pełniła‚ funkcję™ cerkwi greckokatolickiej pw. ś›w. Jana Chrzciciela), obecnie jest tam dom przedpogrzebowy.

7 plików, ostatni dodany 16, Marzec 2013
Album oglądany 64 razy

Cerkiew pw. Wniebowstą…pienia Pań„skiego w Hawł‚owicach


hawlowice.JPG

Cerkiew zbudowana w 2. połowie XVII w., być może w 1686 r. Po II wojnie światowej przejęta przez parafię rzymskokatolicką. Od roku 2007, po wybudowaniu we wsi nowego kościoła murowanego rzadko wykorzystywana. Wewnątrz pozorne sklepienia kolebkowe, pokryte polichromią figuralną i ornamentalną.

1 plików, ostatni dodany 25, Marzec 2013
Album oglądany 53 razy

Cerkiew pw. św. Piotra i Pawł‚a w Rozborzu Okrą…gł‚ym


10~6.JPG

Świątynia murowana zbudowana z 1802 r. Po II wojnie ś›wiatowej sł‚uży tutejszej parafii rzymskokatolickiej jako kościół‚ p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. W 1945 r. dobudowano wieżę™. Od zachodu, za prezbiterium znajduje się™ kamienny krzyż nagrobny w typie maltań„skiego z 1824 r. Obok kościoł‚a dzwonnica o konstrukcji z kształtowników stalowych z trzema dzwonami.

10 plików, ostatni dodany 24, Marzec 2013
Album oglądany 110 razy

Kościółek śšw. Rocha w Tarnogrodzie


10~5.JPG

Kościół drewniany z drzewa modrzewiowego wybudowany przez mieszczan tarnogrodzkich okoł‚o 1600 roku, poś›wię™cony śšw. Rochowi, najstarszy kościół‚ drewniany na Zamojszczyźnie. Wnętrze kościoła jest polichromowane. Umieszczona, na ozdobionej piękną rozetą, belce tęczowej data 1624 odnosi się zapewne do pierwszego odnawiania kościoła.

10 plików, ostatni dodany 09, Marzec 2013
Album oglądany 67 razy

Cerkiew prawosł‚awna pw. śšw. Trójcy w Tarnogrodzie


tarnogrod-cerkiew_281229.JPG

Wybudowana w latach 1870-1875. Wnętrze bogato zdobione, polichromowane. Oddzielają…cy nawę™ od prezbiterium ikonostat pochodzi z II poł‚owy XIX wieku. Obok cerkwi znajduje się niewielki cmentarz dawnych administratorów parafii.

12 plików, ostatni dodany 05, Marzec 2013
Album oglądany 65 razy

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruś›nie


26~0.JPG

Był‚a filialna cerkiew greckokatolicka parafii w Bruśnie Starym, po wojnie nieużytkowana i zdewastowana. Jest to budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami. Każda z części nakryta jest dużą kopułą z latarnią. Ośmioboczne kopuły i bębny pokryte są blachą. Przy cerkwi znajduje się™ stary cmentarz z licznymi nagrobkami bruśnieńskimi.

54 plików, ostatni dodany 19, Marzec 2013
Album oglądany 88 razy

Cerkiew pw. św. Jerzego w Werchracie


_DSC5403_Werchrata~2.jpg

Budowla wzniesiona w 1910 roku na planie krzyża łaciń„skiego z kopułą… na przecię™ciu nawy głównej i poprzecznej w stylu neoklasycznym. Architektem imponującej budowli był Wasyl Nahirny (twórca wielu obiektów sakralnych m.in. we Lwowie). Cerkiew poświęcił greckokatolicki biskup przemyski Konstanty Czechowicz. Po wysiedleniu Ukraińców cerkiew do końca lat czterdziestych nie była używana.

12 plików, ostatni dodany 04, Marzec 2013
Album oglądany 61 razy

Cerkiew św. Dymitra w Starym DzikowieObecnie istniejącą cerkiew murowaną w Starym Dzikowie zaprojektował architekt Teodor Mielniczuk w stylu neobizantyjskim, na planie krzyża z wydzielonym od wschodu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Na przecięciu ramion krzyża wznosi się wyniosła kopuła, osadzona na kolistym bębnie. Wyposażenie cerkwi nie zachowało się. Przetrwały jedynie fragmenty dawnego wystroju zabezpieczone w zbiorach muzealnych.

0 plików
Album oglądany 0 razy

Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Woli Wielkiej


9.JPG

Budowla posiada typowy dla cerkwi ruskich plan trójdzielny z dominującą… nawą… i dwoma mniejszymi pomieszczeniami na osi podłużnej. Obok cerkwi usytuowana jest wolno stoją…ca dzwonnica z XVIII wieku. Od 1994 r. cerkiew jest nieużytkowana.

9 plików, ostatni dodany 03, Marzec 2013
Album oglądany 60 razy

Cerkiew Najświę™tszego Serca Jezusa w DobrejCerkiew zbudowana została w 1881, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi. Remontowano ją… w 1921 roku. Obok cerkwi znajduje się™ zbiorowy grób ukraiń„skich mieszkań„ców wsi, zamordowanych 10 stycznia 1946. Po wojnie cerkiew został‚a przeję™ta przez kościół‚ rzymskokatolicki.

0 plików
Album oglądany 0 razy

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku


lezajsk-klasztor_281229.JPG

Wzniesiony w 1610. Obecny, wczesnobarokowy kościół‚ powstał‚ w latach 1618-1628 z fundacji marszałka nadwornego koronnego Łukasza Opalińskiego.

44 plików, ostatni dodany 10, Marzec 2013
Album oglądany 113 razy

Cmentarz żydowski w Baligrodzie


baligrod.JPG

Cmentarz żydowski w Baligrodzie został założony prawdopodobnie na początku XVIII wieku. Cmentarz społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkują…cej Baligród oraz okoliczne miejscowoś›ci podlegają…ce baligrodzkiej gminie. Zdewastowany przez Niemców podczas II wojny ś›wiatowej.

10 plików, ostatni dodany 01, Listopad 2012
Album oglądany 63 razy

Cerkiew pw. św. Michał‚a Archanioła w Moszczanicy


03.JPG

Cerkiew greckokatolicka o planie trójdzielnym z dominującą w bryle nawą, wybudowana w 1719 i przebudowana w 1930 (wzniesiono wówczas nowy babiniec i zmieniono kopułę nad nawą). W latach 1947 - 1991 była rzymskokatolicką kaplicą filialną. Na osi cerkwi istnieje drewniana dzwonnica, wzniesiona przed 1890 rokiem.

12 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 60 razy

Cmentarz żydowski w TarnogrodziePowstał‚y zapewne w 1588 roku, mieszczą…cy się™ na wschód od bożnicy. W czasie II wojny ś›wiatowej nazistowski okupant zdewastował‚ nekropolię™. Na terenie cmentarza stoi pomnik ku czci tarnogrodzkich Żydów zamordowanych przez Niemców w 1942 roku.

0 plików
Album oglądany 0 razy

Cmentarz żydowski w Oleszycach


oleszyce-kirkut_281329.JPG

Założony w II poł‚owie XVIII wieku, zajmują…cy powierzchnię™ 0,8 ha. Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogił‚a a na niej pomnik upamię™tniają…cy 115 Żydów - uciekinierów z lubaczowskiego getta.

13 plików, ostatni dodany 10, Marzec 2013
Album oglądany 54 razy

Cerkiew pw. św. Dymitra w Cewkowie


04~0.JPG

Zbudowana w 1844 roku, remontowana w 1925 roku. Tradycyjny układ przestrzenny został zmieniony przez dążenie do ujednolicenia przestrzeni wnętrza i zwiększenia roli skrajnych pomieszczeń w ukształtowaniu bryły świątyni. Obecnie cerkiew stoi opuszczona.

27 plików, ostatni dodany 03, Październik 2014
Album oglądany 70 razy

Cerkiew pw. Niepokalanego Poczę™cia NMP w Borchowie


01~1.JPG

Zbudowana w 1770 roku, odnowiona w 1930 roku. Na przeł‚omie XIX i XX wieku w cerkwi podwyższono babiniec i umieszczono w nim chór śpiewaczy. W 1924 roku do babiń„ca dostawiono ganek.

8 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 55 razy

Cerkwisko w Opace


opaka_28329.JPG

Niegdyś› zespół cerkiewny posiadający obronne położenie. Od zachodu usytuowana był‚a drewniana dzwonnica-brama, wzniesiona okoł‚o 1898 roku. Cerkiew spłon곂a całkowicie w wyniku podpalenia.

5 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 56 razy

Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika w Szczutkowie


szczutkow_4.JPG

Wzniesiona w 1904 roku. Położenie zespoł‚u cerkiewnego posiada obronny charakter. W są…siedztwie zespoł‚u cerkiewnego w Szczutkowie istnieje cmentarz parafialny z nagrobkami bruś›nień„skimi.

6 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 54 razy

Cerkiew pw. śšw. Dymitra Mę™czennika w Łukawcu


lukawiec_2.JPG

Wzniesiona w 1701 roku. Obiekt należy do grupy tradycyjnych świątyń„ drewnianych Kościoła greckokatolickiego. Jej układ przestrzenny -€“ plan trójdzielny i jednokopułowa brył‚a nawią…zuje do najstarszych cerkwi drewnianych z XVI-XVII w.

9 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 58 razy

Kosciół pw. Trzech Króli w Łukawcu


1.JPG

Kosciół wzniesiony w 1754 roku. Świątynia jest typowym przykł‚adem skromnej budowli drewnianej, której forma kontynuuje w XVIII w., wykształ‚cone jeszcze w ś›redniowieczu rozwią…zania.

4 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 60 razy

Cerkiew ś›w. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach


4~0.jpg

Jedyna… podkarpacka cerkiew wzniesiona… w konstrukcji szachulcowej z ceglanym wypełnieniem na podmurówce z cegł‚y i betonu, zbudowana na planie prostoką…ta, tradycyjnie orientowana, z jedną… nawą… wyższą… od prezbiterium oraz wydzielonym babiń„cem. Obecnie nieużytkowana, popada w ruinę.

4 plików, ostatni dodany 24, Luty 2013
Album oglądany 64 razy

Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach


cerkiew_onufrego_oleszyce_28629.JPG

Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach została wzniesiona w 1809 roku, na planie krzyża, jednokopułowa, murowana, zwieńczona kopułą na wysokim tamburze. W 1901 roku była restaurowana i przebudowana. Świątynia jest opuszczona od 1947 roku. W latach 50 XX wieku służyła jako magazyn.

12 plików, ostatni dodany 19, Marzec 2013
Album oglądany 63 razy

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie


DSC_1099.jpg

Cerkiew zbudowana została w 1929 roku, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi z 1735 roku. Do parafii należała cerkiew filialna w Załużu. Parafia należała do dekanatu oleszyckiego, po I wojnie światowej do cieszanowskiego. Po wojnie cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Do 1992 r. pełniła rolę kościoła parafialnego parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie.

13 plików, ostatni dodany 15, Czerwiec 2013
Album oglądany 59 razy

Cerkiew pw. śšw. Dymitra w TyniowicachData budowy to rok około 1700. Trójdzielna cerkiew o konstrukcji zrębowej posadowiona jest na kamiennej podmurówce. Główne pomieszczenie cerkwi to ośmioboczna nawa, nakryta ośmiopołaciowym dachem namiotowym, zwień„czonym wieżyczką. Do nawy przylega od wschodu niższe, trójbocznie zamknię™te prezbiterium, nakryte dachem pięciopołaciowym a od zachodu prostoką…tny babiniec nakryty dachem sześ›ciopoł‚aciowym.

0 plików
Album oglądany 0 razy

albumów: 34 stron: 1

Najwyżej ocenione - Fotografia sakralna
Brak zdjęć do wyświetlenia
Kto jest online?
Mamy 4 zarejestrowanych użytkowników.  Ostatnio zarejstrowany użytkownik to: Karola.  Na stronie jest 2 użytkowników online: 0 zarejestrowanych użytkowników i 2 gości.  Najwięcej użytkowników online było: 78 dnia: 14/02/18 at 03:11.  Zarejestrowani użytkownicy online (aktywność) 10 minut: .